आगामी स्पर्धा

Men

Group A
Group B

Women

Group A
Group B

 

२८ सप्टेंबर

१. महिला – भारत वि. बांग्लादेश, वेळ ९.२० ते १०.१० वा.

२. पुरुष – भारत वि. बांग्लादेश, वेळ १४.०० ते १५.०० वा.

२९ सप्टेंबर

१. पुरुष – भारत वि. थायलंड, वेळ १४.०० ते १५.०० वा.

३० सप्टेंबर

१. महिला – भारत वि. कोरीया, वेळ ११.०० ते १२.०० वा.

२. पुरुष – भारत वि. पाकिस्तान, वेळ १६.०० ते १७.०० वा.

 

उपांत्य फेरी

२ ऑक्टोबर २०१४ – महिला – ‘अ’ गट विजेता वि. ‘ब’ गट उपविजेता, वेळ १०.०० ते ११.०० वा.

२ ऑक्टोबर २०१४ – महिला – ‘ब’ गट विजेता वि. ‘अ’ गट उपविजेता, वेळ ११.०० ते १२.०० वा.

२ ऑक्टोबर २०१४ – पुरुष – ‘अ’ गट विजेता वि. ‘ब’ गट उपविजेता, वेळ १३.०० ते १४.०० वा.

२ ऑक्टोबर २०१४ – पुरुष  – ‘ब’ गट विजेता वि. ‘अ’ गट उपविजेता, वेळ १४.०० ते १५.०० वा.

 

अंतिम सामना

३ ऑक्टोबर २०१४ – महिला – ‘उपांत्य फेरीतील विजेते संघ, वेळ १०.०० ते ११.०० वा.

३ ऑक्टोबर २०१४ – पुरुष  – ‘उपांत्य फेरीतील विजेते संघ, वेळ ११.३० ते १२.३० वा.

 

loading