कार्यकर्ता पुरस्कार

शिवछत्रपती क्रिडा कार्यकर्ते पुरस्कार
सन नाव ठिकाण
१९७१-७२ कै. यशवंतराव अ. गोळे मुंबई
१९७२-७३ कै. सदुभाऊ गोडबोले पुणे
१९७३-७४ कै. हरिभाऊ साने पुणे
१९७९-८० श्री. एल.के. गोडबोले पुणे
१९८४-८५ श्री. बबनराव उथळे सातारा
१९८४-८५ श्री. राम मोहिते बीड
१९८६-८७ प्रा. गणपतराव माने लातूर
१९८८-८९ श्री. महादेव महिंद्रकर सोलापूर
१९८८-८९ श्री. विजय पाथ्रीकर औरंगाबाद
१९८८-८९ श्री. अण्णासाहेब गोटखिंडे सांगली
१९८९-९० कै. राम कांदळगावकर मुंबई
१९९०-९१ डॉ. नरेंद्र अ. दाभोळकर सातारा
१९९१-९३ कै. शंकरराव साळवी रायगड
१९९२-९३ श्री. जया शेछी मुंबई
१९९३-९४ श्री. लिलाधर चव्हाण मुंबई
१९९४-९५ श्री. रविकांत राणे मुंबई
१९९५-९६ श्री. अरुण सावंत मुंबई
१९९६-९७ श्री. आबा नाईक मुंबई
१९९७-९८ श्री. दौलतराव शिंदे नाशिक
१९९८-९९ श्री. शंकर ढमाले पुणे
१९९९-०० श्री. फिदा कुरेशी (विशेष) पुणे
२००३-०४ श्री. मिनानाथ धानजी मुंबई
२००३-०४ श्री. धर्मापाल गायकवाड लातूर
२००४-०५ श्री. वसंत पाटील मुंबई
२००५-०६ प्रा. संभाजी पाटील कोल्हापूर
२००५-०६ प्रा. डॉ. नारायण खडके जळगांव
२००५-०६ श्री. श्रीरंग बंडापल्ले लातूर
२००६-०७ श्री. नथुराम पाटील रायगड
२००७-०८ श्री. एस.एम. पटेल नांदेड
२०१०-११ प्रा. उत्तमराव इंगळे हिंगोली
२०११-१२ श्री. मंगल पांडे परभणी
२०११-१२ श्री. अशोक मगर उस्मानाबाद
२०१४-१५ श्री सूर्यकांत ठाकूर रायगड
२०१४-१५ श्री सुनील जाधव अहमदनगर
२०१५-१६ श्री माधव शेजूळ परभणी
२०१७-१८ श्री पोपट पाटील सांगली

loading