कुमार / कुमारी

कुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदनिवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा

क्र. नाव ठिकाण मुले मुली
विजयी उपविजयी विजयी उपविजयी
१९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९१-९२ अलिबाग (रायगड) कोल्हापूर मुंबई शहर मुंबई शहर लातूर
२०वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९२-९३ कन्नड (औरंगाबाद) कोल्हापूर पुणे कोल्हापूर मुंबई उपनगर
२१वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९३-९४ अंबरनाथ (ठाणे) सांगली सातारा पुणे मुंबई उपनगर
२२वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९४-९५ मनमाड (नाशिक) सांगली मुंबई उपनगर सांगली कोल्हापूर
२३वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९५-९६ सोलापूर सांगली मुंबई शहर मुंबई उपनगर सातारा
२४वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९६-९७ अहमदनगर मुंबई शहर मुंबई उपनगर कोल्हापूर मुंबई शहर
२५वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९७-९८ डोंबिवली(ठाणे) मुंबई शहर कोल्हापूर सांगली मुंबई उपनगर
२६वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९८-९९ सोलापूर सांगली कोल्हापूर सातारा मुंबई शहर
२७वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९९९-०० सोलापूर ठाणे मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर मुंबई शहर
१० २८वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९००-०१ परभणी मुंबई उपनगर परभणी कोल्हापूर पुणे
११ २९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९०१-०२ अहमदनगर सांगली कोल्हापूर पुणे कोल्हापूर
१२ ३०वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९०२-०३ किनगांव (लातूर) सांगली हिंगोली कोल्हापूर पुणे
१३ ३१वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९०३-०४ कराड (सातारा) कोल्हापूर रत्नागिरी कोल्हापूर नाशिक
१४ ३२वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९०४-०५ धुळे सांगली रत्नागिरी पुणे कोल्हापूर
१५ ३३वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९०५-०६ माधव नगर (सांगली) कोल्हापूर रायगड कोल्हापूर पुणे
१६ ३४वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा १९०६-०७ कर्जत (अहमदनगर) मुंबई शहर सांगली कोल्हापूर पुणे

 

loading