११ वा कबड्डी दिन २०११ – दिनांक १३ जुलै २०११

सी.डी. देशमुख सभागृह, रायगड
आयोजक – रायगड जिल्हा कबड्डी असोसिएशन