१३वा कबड्डी दिन २०१३- दिनांक १३ जुलै २०१३

राजश्री शाहू सांस्कृतिक हॉल, दसरा चौक, कोल्हापूर
आयोजक – कोल्हापूर जिल्हा कबड्डी असोसिएशन