• प्रा.आर. जी. सोहनी – १६ शिष्यवृत्ती रुपये २५००/- प्रत्येकी
  • दिवंगतबाबाजी जामसांडेकर स्मरणार्थ – ८ शिष्यवृत्ती  रुपये २५००/- प्रत्येकी
  • दिवंगतकुमुद अण्णा जाधव स्मरणार्थ – ८ शिष्यवृत्ती रुपये २५००/- प्रत्येकी
  • दिवंगत शंकरराव बुवासाळवी स्मरणार्थ – ८ शिष्यवृत्ती रुपये २५००/- प्रत्येकी
  • जगन्नथ चव्हाण यांसकडून आई-वडिलांच्या स्मरणार्थ किशोर गट राज्य अजिंक्यपदकबड्डी स्पर्धा – उत्कृष्ट खेळाडू २ शिष्यवृत्ती मुले व मुले रुपये २५००/-प्रत्येकी
  • ज्येष्ठ कबड्डीपट्टू दिवंगत मल्हारी बावस्कर यांच्या स्मरणार्थ खुलागटाराष्ट्रीय स्पर्धेतील उत्कृष्ट पुरुष चढाईपटू रुपये १०,०००/-