कुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा

कुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा राष्ट्रीय स्पर्धा
स्पर्धा वर्ष   ठिकाण मुले मुली ठिकाण वर्ष  
विजयी उपविजयी विजयी उपविजयी
१९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९१-९२ अलिबाग (रायगड) कोल्हापूर मुंबई शहर मुंबई शहर लातूर अर्नुल, आंध्रप्रदेश  १७ नोव्हेंबर ते २३ नोव्हेंबर १९९१
२०वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९२-९३ कन्नड (औरंगाबाद) कोल्हापूर पुणे कोल्हापूर मुंबई उपनगर नवी मुंबई, महाराष्ट्र  १८ मे ते २५ मे १९९३
२१वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९३-९४ अंबरनाथ (ठाणे) सांगली सातारा पुणे मुंबई उपनगर बनसवारी, हुबळी, प. बंगाल  २२ जानेवारी ते २६ जानेवारी १९९५
२२वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९४-९५ मनमाड (नाशिक) सांगली मुंबई उपनगर सांगली कोल्हापूर हन्नमकोंडा, हैद्राबाद  २८ मे ते ०१ जुने  १९९५
२३वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९५-९६ सोलापूर सांगली मुंबई शहर मुंबई उपनगर सातारा सालेम, तामिळनाडू  २२ मे ते २६ मे १९९६
२४वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९७-९८ अहमदनगर मुंबई शहर मुंबई उपनगर कोल्हापूर मुंबई शहर कासारगोड, केरळ  २० नोव्हेंबर ते २३ नोव्हेंबर १९९७
२५वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९८-९९ डोंबिवली(ठाणे) मुंबई शहर कोल्हापूर सांगली मुंबई उपनगर नाशिक, महाराष्ट्र  २२ जानेवारी ते २६ जानेवारी १९९९
२६वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९९-२००० सोलापूर सांगली कोल्हापूर सातारा मुंबई शहर जयपूर, राजस्थान  २५ डिसेंबर ते २९ डिसेंबर १९९९
२७वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०००-०१ सोलापूर ठाणे मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर मुंबई शहर पटणा, बिहार  १९ ऑक्टोबर ते २२ ऑक्टोबर २०००
२८वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००१-०२ परभणी मुंबई उपनगर परभणी कोल्हापूर पुणे गोवा  २७ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर २००१
२९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००२-०३ अहमदनगर सांगली कोल्हापूर पुणे कोल्हापूर हिरियूर, कर्नाटक  २८ नोव्हेंबर ते १ ऑक्टोबर २००२
३०वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००३-०४ किनगांव (लातूर) सांगली हिंगोली कोल्हापूर पुणे दिल्ली  २८ नोव्हेंबर ते १ ऑक्टोबर २००३
३१वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००४-०५ कराड (सातारा) कोल्हापूर रत्नागिरी कोल्हापूर नाशिक बंगलोर, कर्नाटक  ३० सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर २००४
३२वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००५-०६ धुळे सांगली रत्नागिरी पुणे कोल्हापूर झारखंड  १२ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर २००५
३३वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००६-०७ माधव नगर (सांगली) कोल्हापूर रायगड कोल्हापूर पुणे इचलकरंजी, कोल्हापूर महाराष्ट्र  २७ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर २००६
३४वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००७-०८ कर्जत (अहमदनगर) मुंबई शहर सांगली कोल्हापूर पुणे हरिद्वार, उत्तरांचल  २८ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर २००७
३५वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००८-०९ जळगाव  कोल्हापूर  ठाणे   पुणे  मुंबई उपनगर थिनी, तामिळनाडू  १५ जानेवारी ते १८ जानेवारी २००९
३६वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००९-१० अहमदनगर  मुंबई शहर  रायगड  मुंबई उपनगर   ठाणे भोपाळ, मध्यप्रदेश  २४ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर २००९
३७वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा   २०१०-११ पुणे  कोल्हापूर  पुणे  ठाणे  पुणे  भिलाई, छत्तीसगढ ०१ डिसेंबर ते ०५ डिसेंबर २०१०
३८वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०११-१२ कोल्हापूर  पुणे  कोल्हापूर  ठाणे  पुणे  वडोदरा, गुजरात २७ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर २०११
३९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१२-१३ सोलापूर  कोल्हापूर  सांगली  पुणे   कोल्हापूर मदुराई, तामिळनाडू २६ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर २०१२
४०वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१३-१४ वाडा – ठाणे  कोल्हापूर  सांगली  मुंबई शहर   पुणे हुडी-बेंगलोर, कर्नाटक २६ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर २०१३
४१वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१४-१५ बदलापूर – ठाणे  मुंबई शहर  रायगड  मुंबई शहर  पुणे  मंजेश्वरम-कासरगोड, केरळ २६ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर २०१४
४२वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१५-१६ सावंतवाडी – सिंधुदुर्ग  रत्नागिरी  पालघर  सांगली  मुंबई उपनगर उज्जेन, मध्य प्रदेश ३ जानेवारी ते ७ जानेवारी २०१६
४३वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१६-१७ कन्नड – औरंगाबाद  पुणे  सांगली  पुणे  सातारा बडोदा, गुजरात २१ डिसेंबर ते २५ डिसेंबर २०१६
४४वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१७-१८  वाळवा – सांगली  कोल्हापूर  रत्नागिरी  पुणे    सातारा कटक ओडिसा १२ डिसेंबर ते १५ डिसेंबर २०१७
४५वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१८-१९ शेलू – परभणी  पुणे  कोल्हापूर  मुंबई शहर  सातारा  कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल १५ फेब्रुवारी ते १८ फेब्रुवारी २०१९
४६वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१९-२०  अंबाजोगाई – बीड  ठाणे  रत्नागिरी  पुणे  बीड रोहतक, हरियाणा १३ फेब्रुवारी ते १६ फेब्रुवारी २०२०
४७वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा २०२०-२१ स्पर्धा झाली नाही. सुर्यपेठ, तेलंगाणा २२ मार्च ते २५ मार्च २०२१
४८वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा २०२१-२२ बालेवाडी, पुणे कोल्हापूर मुंबई उपनगर पालघर  पुणे  हरिद्वार, उत्तराखंड व पटना, बिहार १७ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२२ व ०१ सप्टेंबर ते ०४ सप्टेंबर २०२२ 
४९वीकुमार / कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा २०२२-२३ गंगाखेड, परभणी मुंबई उपनगर अहमदनगर मुंबई उपनगर पुणे बच्चूपल्ली, हैदराबाद, तेलंगणा ०१ फेब्रुवारी ते ०४ फेब्रुवारी २०२४
५०वी कुमार कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०२३-२४ ठाणे मुंबई उपनगर पश्चिम विभाग पुणे जिल्हा पिंपरी चिंचवड पुणे जिल्हा पिंपरी चिंचवड पुणे जिल्हा ग्रामीण