किशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपदस्पर्धा राष्ट्रीय स्पर्धा
स्पर्धा वर्ष ठिकाण मुले मुली ठिकाण वर्ष  
विजयी उपविजयी विजयी उपविजयी
७वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९१-९२ मुंबई शहर मुंबई शहर मुंबई उपनगर कोल्हापूर लातूर वर्धा, विदर्भ  ०९ जानेवारी ते १२ जानेवारी १९९२
८वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९२-९३ कन्नड (औरंगाबाद) बीड मुंबई शहर कोल्हापूर मुंबई उपनगर मास्तुल, आंध्रप्रदेश  २७ मार्च ते २९ मार्च १९९३
९वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९४-९५ अहमदपुर (लातूर) मुंबई शहर मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर कोल्हापूर नंदीग्राम, आंध्रप्रदेश  ०८ सप्टेंबर ते ११ सप्टेंबर १९९४
१०वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९५-९६ मनमाड (नाशिक) मुंबई शहर मुंबई उपनगर बीड मुंबई उपनगर स्पर्धा झाली नाही 
११वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९६-९७ पुणे मुंबई शहर सांगली कोल्हापूर पुणे नाकोदर, जालंदर, पंजाब  १४ ऑक्टोबर ते १७ ऑक्टोबर १९९७
१२वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  १९९८-९९ पुणे मुंबई उपनगर मुंबई शहर मुंबई उपनगर मुंबई शहर बरोडा, गुजरात  १३ ऑक्टोबर ते १६ ऑक्टोबर १९९८
१२वी(अ)किशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०००-०१ अहमदनगर मुंबई शहर कोल्हापूर उस्मानाबाद मुंबई शहर इनकुल, आंध्रप्रदेश  २५ मे ते २८ मे २०००
१३वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००१-०२ वाशी (ठाणे) मुंबई उपनगर कोल्हापूर कोल्हापूर मुंबई उपनगर जम्मू काश्मीर  १७ मार्च ते १९ मार्च २००२
१४वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००२-०३ औरंगाबाद मुंबई उपनगर सांगली सांगली ठाणे फरिदाबाद, हरियाणा  २७ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर २००२
१५वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००३-०४ परभणी रत्नागिरी मुंबई उपनगर कोल्हापूर मुंबई शहर मुझ्झाफरपूर, बिहार  १६ ऑक्टोबर ते १९ ऑक्टोबर २००३
१६वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००४-०५ भिवंडी (ठाणे) कोल्हापूर ठाणे कोल्हापूर पुणे बुकारो, झारखंड  ०४ नोव्हेंबर ते ०७ नोव्हेंबर २००४
१७वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००५-०६ गंगापूर (औरंगाबाद) सांगली ठाणे कोल्हापूर औरंगाबाद मडगाव, गोवा  ०१ डिसेंबर ते ०४ डिसेंबर २००५
१८वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००६-०७ उस्मानाबाद रायगड कोल्हापूर सोलापूर लातूर विलासपूर, हिमाचल प्रदेश  ११ डिसेंबर ते १४ डिसेंबर २००६
१९वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००७-०८ सेलू (परभणी) सांगली ठाणे पुणे सातारा गोहाटी, आसाम  ०३ फेब्रुवारी ते ०६ फेब्रुवारी २००८
२०वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००८-०९ औरंगाबाद रायगड कोल्हापूर पुणे सांगली बंगलोर, कर्नाटक  ०५ फेब्रुवारी ते ०९ फेब्रुवारी २००९
२१वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २००९-१० सोलापूर  रत्नागिरी मुंबई शहर मुंबई उपनगर कोल्हापूर पटणा, बिहार  ०१ ऑक्टोबर ते ०४ ऑक्टोबर २००९
२२वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१०-११ नाशिक रायगड कोल्हापूर पुणे लातूर जम्मू काश्मीर  १० नोव्हेंबर ते १३ नोव्हेंबर २००१०
२३वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०११-१२ हिंगोली  कोल्हापूर बीड  मुंबई उपनगर कोल्हापूर हैद्राबाद   ०४ नोव्हेंबर ते ०७ नोव्हेंबर २०११
२४वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१२-१३ जालना  कोल्हापूर बीड  पुणे कोल्हापूर बापूलापाडू-क्रिष्णा, आंध्रप्रदेश २० ऑक्टोबर ते २३ ऑक्टोबर २०१२
२५वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१३-१४ सांगोला – सोलापूर  बीड  कोल्हापूर मुंबई उपनगर सातारा देवघर, झारखंड २४ ऑक्टोबर ते २७ ऑक्टोबर २०१३
२६वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१४-१५ सोलापूर परभणी  कोल्हापूर सातारा सांगली  पटना, बिहार ५ नोव्हेंबर ते ९ नोव्हेंबर २०१४
२७वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१५-१६ सांगली  मुंबई उपनगर सांगली  मुंबई उपनगर अहमदनगर  हेंद्राबाद आंध्रप्रदेश १५ ऑक्टोबर ते १८ ऑक्टोबर २०१५
२८वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१६-१७ मंचर – पुणे परभणी ठाणे पुणे कोल्हापूर तामिळनाडु  १३ एप्रिल ते १६ एप्रिल २०१७
२९वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१७-१८ अलिबाग – रायगड कोल्हापूर परभणी मुंबई उपनगर कोल्हापूर दुमका, झारखंड ४ नोव्हेंबर ते ७ नोव्हेंबर २०१७
३०वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा  २०१८-१९  ———-  ——–  ——–  ——-  ——– पाटलीपुत्र पाटणा, बिहार २१ जानेवारी २०१९ ते २४ जानेवारी २०१९
३१वीकिशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा २०१९-२० अहमदनगर ठाणे पुणे मुंबई उपनगर  परभणी  दिनेशपुर, उदमसिंग नगर, उत्तराखंड २८ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२१
३२वी किशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा २०२१ परभणी परभणी नंदुरबार सांगली पुणे बुकारो स्टील सिटी, झारखंड २७ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२२
३३वी किशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा २०२२ लातूर परभणी  हिंगोली सांगली परभणी मोतीहारी चंपारण, बिहार / पाटलीपुत्र पाटणा, बिहार १६ मार्च ते १९ मार्च २०२४ / ३१ मार्च ते ०३ एप्रिल २०२४
३४वी किशोर-किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा २०२४ २०२४ पुणे पिंपरी चिंचवड, पुणे नंदुरबार जालना नाशिक शहर