साखळी सामने कुमार गट
पुणे ३७ विरुद्ध जालना ३४ अ गट
बीड ५९ हिंगोली १५ अ गट
 परभणी ३३ सिंधुदुर्ग ३५ फ गट
मुंबई शहर ५२ उस्मानाबाद ३२ फ गट
कोल्हापूर ४३ नाशिक ४१  ब गट
सांगली ५९  धुळे १९  ब गट
पालघर ३६  नंदुरबार ३४  क गट
रायगड १९ औरंगाबाद ३४  क गट
 परभणी २५ मुंबई शहर ३८ फ गट
१० उस्मानाबाद ५७ नांदेड १२ फ गट
११ ठाणे ३८ अहमदनगर ३२ ड गट
१२ रत्नागिरी ३९ सोलापूर १२ ड गट
१३ मुंबई उपनगर ४५ लातूर २० इ गट
१४  जळगाव ३२ सातारा ४७ इ गट
१५ पुणे ३४ बीड ३२ अ गट
१६ जालना ५८ हिंगोली २४ अ गट
१७ सिंधुदुर्ग ५८ नांदेड फ गट
१८  परभणी ५३ उस्मानाबाद ३७ फ गट
१९ कोल्हापूर ३६ सांगली ३५  ब गट
२० नाशिक ३७  धुळे २९  ब गट
२१ पालघर २१ रायगड ३२  क गट
२२  नंदुरबार ३१ औरंगाबाद ४५  क गट
२३ ठाणे २१ रत्नागिरी ३३ ड गट
२४ अहमदनगर ४१ सोलापूर २० ड गट
२५ मुंबई उपनगर ३९  जळगाव २१ इ गट
२६ लातूर ३३ सातारा २३ इ गट
२७ मुंबई शहर ५३ नांदेड १७ फ गट
२८ सिंधुदुर्ग ५२ उस्मानाबाद २६ फ गट
२९ पुणे ४७ हिंगोली अ गट
३० बीड ३२ जालना १६ अ गट
३१ कोल्हापूर ५७  धुळे २६  ब गट
३२ सांगली ३१ नाशिक ३८  ब गट
३३ पालघर ३७ औरंगाबाद १६  क गट
३४ रायगड ५५  नंदुरबार ३९  क गट
३५ ठाणे ६५ सोलापूर २९ ड गट
३६ रत्नागिरी ३० अहमदनगर २८ ड गट
३७ मुंबई उपनगर २१ सातारा २१ इ गट
३८  जळगाव ३६ लातूर ३९ इ गट
३९  परभणी ४४ नांदेड २० फ गट
४० मुंबई शहर ५३ सिंधुदुर्ग ३७ फ गट
साखळी सामने कुमारी गट
मुंबई शहर ३४ विरुद्ध नाशिक २८ अ गट
सातारा ३२ बीड ३९  ब गट
रत्नागिरी २० औरंगाबाद ३४  क गट
कोल्हापूर ४६  परभणी ४३ ड गट
पुणे ७३ लातूर १४ इ गट
मुंबई उपनगर ३१ पालघर २५ फ गट
सांगली ७३ नांदेड २३ अ गट
सोलापूर ७३  धुळे  ब गट
ठाणे ७० जालना ३७  क गट
१० रायगड ६६ हिंगोली १७ ड गट
११ अहमदनगर ७० उस्मानाबाद १३ इ गट
१२ सिंधुदुर्ग ४१  जळगाव २५ फ गट
१३ मुंबई शहर ४४ सांगली २१ अ गट
१४ नाशिक ६६ नांदेड अ गट
१५ सातारा ३० सोलापूर ३९  ब गट
१६ बीड ४५  धुळे  ब गट
१७ रत्नागिरी ३५ ठाणे ४०  क गट
१८ औरंगाबाद ६५ जालना १०  क गट
१९ कोल्हापूर २६ रायगड २३ ड गट
२०  परभणी १०२ हिंगोली ड गट
२१ पुणे ४५ अहमदनगर १३ इ गट
२२ लातूर ५० उस्मानाबाद १८ इ गट
२३ मुंबई उपनगर ३९ सिंधुदुर्ग फ गट
२४ पालघर ७०  जळगाव फ गट
२५ मुंबई शहर ६० नांदेड ११ अ गट
२६ सातारा ५३  धुळे  ब गट
२७ रत्नागिरी ३६ जालना १३  क गट
२८ कोल्हापूर ५६ हिंगोली ड गट
२९ पुणे ५५ उस्मानाबाद इ गट
३० मुंबई उपनगर ८७  जळगाव १२ फ गट
३१ सांगली ४२ नाशिक ३९ अ गट
३२ सोलापूर ४० बीड ४३  ब गट
३३ ठाणे २२ औरंगाबाद ४७  क गट
३४ रायगड २८  परभणी २६ ड गट
३५ अहमदनगर ४० लातूर २० इ गट
३६ सिंधुदुर्ग २५ पालघर ३३ फ गट
४६वी कुमार/ कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा बाद पद्धतीचे निकाल 
उप उपांत्य पूर्व फेरी – कुमार गट उप उपांत्य पूर्व फेरी – कुमारी गट
ठाणे ४९ रायगड १२
मुंबई उपनगर २२ पुणे ४२
नाशिक ३५ सोलापूर २४
सिंधुदुर्ग ३० पालघर ३०
रायगड १२ ठाणे २०
मुंबई शहर ४९ मुंबई उपनगर ६५
बीड ४८ सांगली २२
लातूर २५ अहमदनगर २३
उप उपांत्य फेरी – कुमार गट उप उपांत्य फेरी – कुमारी गट
पुणे २२ मुंबई शहर १९
ठाणे ३५ पुणे २८
पालघर ४५ औरंगाबाद ३४
नाशिक ४४ पालघर १८
कोल्हापूर २६ बीड ३२
मुंबई शहर २३ मुंबई उपनगर ३१
रत्नागिरी ४५ कोल्हापूर ५२
बीड १५ अहमदनगर
उपांत्य फेरी- कुमार गट उपांत्य फेरी- कुमारी गट
ठाणे ३२ पुणे ३०
पालघर २७ औरंगाबाद २०
कोल्हापूर २८ बीड २९
रत्नागिरी २९ कोल्हापूर २५
अंतिम फेरी –  कुमारी गट
पुणे ३५ विरुद्ध बीड २७
अंतिम फेरी – कुमार गट
ठाणे ३२ विरुद्ध रत्नागिरी २३