पंच नियुक्ती पत्रका करिता स्पर्धेच्या लिंकवर क्लिक करावे

१. ३२ वी किशोर/किशोरी राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१, परभणी – पंच नियुक्ती पत्रक

२. ६८ वी वरिष्ठ महिला गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१, परभणी – पंच नियुक्ती पत्रक

३. बाळ सम्राट मंडळ आयोजित वरिष्ठ पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा, सातारा – पंच नियुक्ती पत्रक

४.  वसंतराव नाईक सेवाभावी संस्था आयोजित निमंत्रित महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा, परभणी – पंच नियुक्ती पत्रक

५. ६९ वी वरिष्ठ गट पुरुष/महिला राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२२, काल्हेर- पंच नियुक्ती पत्रक

६. जिजाऊ चषक-२०२२ जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था आयोजित निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा, वाडा, पालघर – पंच नियुक्ती पत्रक

७. जय भवानी नवतरुण मंडळ आयोजित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा, तळोजे, पनवेल, रायगड – पंच नियुक्ती पत्रक

८. मावळी मंडळ आयोजित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा, ठाणे – पंच नियुक्ती पत्रक

९. ४८वी कुमार-कुमारी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा २०२२ बालेवाडी गाव, पुणे – पंच नियुक्ती पत्रक

१०. बोपर्डी-ग्राम विकास मंडळ, वाई आयोजित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा, सातारा – पंच नियुक्ती पत्रक

११. हुतात्मा शिक्षण व उद्योग समूह वाळवा आयोजित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा,  सांगली – पंच नियुक्ती पत्रक

१२. दयानंद क्रीडा मंडळ व ग्रामस्थ अंधोरी आयोजित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा, लातूर – पंच नियुक्ती पत्रक

१३. महारुद्र सामाजिक संघटना धनकवडी आयोजित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा, पुणे – पंच नियुक्ती पत्रक

१४. जय भवानी व्यायाम मंडळ, माधवपूर आयोजित स्थानिक महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा, सांगली- पंच नियुक्ती पत्रक

१५. सेव्हन स्टार्स क्रीडा मंडळ आयोजित स्थानिक पुरुष व कुमार वजनी गट राज्यस्तरीय स्पर्धा, डोर्लेवाडी, बारामती, पुणे – पंच नियुक्ती पत्रक