उप उपांत्य पूर्व फेरी
किशोर किशोरी
सातारा ३९ कोल्हापूर ३८
जळगाव ४४ ठाणे ३३
मुंबई उपनगर ४१ मुंबई शहर २२
कोल्हापूर ५८ पुणे ३३
रायगड ४५ सिंधुदुर्ग १२
पालघर ३६ सोलापूर ५०
अहमदनगर ३० रायगड २४
 परभणी ४४ सांगली ४५
पुणे ५० मुंबई उपनगर ३२
मुंबई शहर ४६ नाशिक ३१
जालना ३४ रत्नागिरी ११
सांगली ४० अहमदनगर ५०
हिंगोली ४३
ठाणे २३
औरंगाबाद २१
नंदुरबार ४९
उपांत्य पूर्व फेरी
किशोर किशोरी
 जळगाव २६ पालघर ३०
कोल्हापूर ४९ कोल्हापूर ३८
रायगड २० पुणे ६०
परभणी ५७ सोलापूर १८
पुणे ३५ परभणी ३३
सांगली ४० सांगली ३९
हिंगोली २८ मुंबई उपनगर २०
नंदुरबार ४० अहमदनगर १७
उपांत्य फेरी
किशोर किशोरी
कोल्हापूर २७ कोल्हापूर ३०
परभणी ३९ पुणे ४६
सांगली ३३ सांगली २१
नंदुरबार ३४ मुंबई उपनगर १८
अंतिम सामना
किशोर किशोरी
 परभणी ३० पुणे २४
 नंदुरबार २५ सांगली २६