उप उपांत्य पूर्व फेरी
ठाणे ३३
परभणी ४१
रत्नागिरी ३६
रायगड २५
सोलापूर ३७
कोल्हापूर ६५
धुळे २४
औरंगाबाद २७
उप उपांत्य फेरी
पुणे ६६
परभणी १२
रत्नागिरी २१
मुंबई उपनगर ३५
मुंबई शहर ४३
कोल्हापूर २०
औरंगाबाद ३६
पालघर ३८
उपांत्य फेरी
पुणे २०
मुंबई उपनगर १९
मुंबई शहर ३६
पालघर २०
अंतिम सामना
पुणे ४६
मुंबई शहर २९