क्र. आयोजकांचे नाव स्पर्धेचा प्रकार कालावधी निरीक्षक पंचप्रमुख
साई क्रीडा मंडळ, खेडूळा व परभणी कबड्डी असोसिएशन ३२वी किशोर / किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१ २०-१२-२०२१ ते २२-१२-२०२१ श्री. महादेव साठे, उस्मानाबाद डाॅ.प्रा.माधव शेजुळ, परभणी
साई क्रीडा मंडळ, खेडूळा व परभणी कबड्डी असोसिएशन ६८वी महिला गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२१ २२-१२-२०२१ ते २४-१२-२०२१ श्री. महादेव साठे, उस्मानाबाद डाॅ.प्रा.माधव शेजुळ, परभणी
अम्युचर कबड्डी असोसिएशनऑफ इंडिया व उत्तराखंड कबड्डी असोसिएशन  ३१वी किशोर / किशोरी गट राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा २०२१ २८-१२-२०२१ ते ३१-१२-२०२१ —————————— ——————————
बाळ सम्राट मंडळ, सातारा वरिष्ठ पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १९/०२/२०२२ ते २०/०२/२०२२
वसंतराव नाईक सेवाभावी संस्था, परभणी निमंत्रित महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २१/०२/२०२२ ते २३/०२/२०२२
ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशनच्या मान्यतेने हिंदवी युवा प्रतिष्ठान काल्हेर ६९ वी वरिष्ठ गट पुरुष/महिला राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२२ २८/०२/२०२२ ते ०३/०३/२०२२ श्री. रवींद्र देसाई, रत्नागिरी श्री. दत्ता झिंजुर्डे, पुणे
अम्युचर कबड्डी असोसिएशनऑफ इंडिया व अम्युचर कबड्डी असोसिएशन हरयाणा ६८वी वरिष्ठ गट महिला राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा २०२२ १०/०३/२०२२ ते १३/०३/२०२२ —————————— ——————————
श्रीमान योगी प्रतिष्ठान व टागोर नगर मित्र मंडळ, विक्रोळी, मुंबई उपनगर निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष, स्थानिक महिला गट व स्थानिक कुमार गट राज्यस्तरीय स्पर्धा श्री. मालोजी भोसले, ठाणे श्री. सूर्यकांत देसाई, मुंबई शहर