क्र. आयोजकांचे नाव स्पर्धेचा प्रकार कालावधी निरीक्षक पंचप्रमुख
जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, वाडा, पालघर निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १३/०४/२०२२ ते १६/०४/२०२२ श्री. मनोज ठाकूर, पालघर श्री. सदानंद मांजलकर, मुंबई उपनगर
जय भवानी नवतरुण मंडळ, तळोजे, पनवेल, रायगड निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २२/०४/२०२२ ते २४/०४/२०२२ श्री. मालोजी भोसले, ठाणे श्री. सतीश सूर्यवंशी, नाशिक
मावळी मंडळ, ठाणे निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २८/०४/२०२२ ते ०२/०५/२०२२ श्री. सदानंद मांजलकर, मुंबई उपनगर श्री. सुरेश जोशी, ठाणे
पुणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, पुणे ४८वी कुमार-कुमारी राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा २०२२ ०५/०५/२०२२ ते ०८/०५/२०२२ श्री. मदन गायकवाड, सोलापूर श्री. सुहास पाटील, रायगड
बोपर्डी-ग्राम विकास मंडळ, वाई निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १३/०५/२०२२ ते १५/०५/२०२२ श्री. संग्रामजीत उथळे, सातारा श्री. रमेश देशमुख, सातारा
हुतात्मा शिक्षण व उद्योग समूह वाळवा, सांगली निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १५/०५/२०२२ ते १७/०५/२०२२ श्री. नितीन शिंदे, सांगली श्री. अलेक्सझांडर मणी, जळगाव
दयानंद क्रीडा मंडळ व ग्रामस्थ अंधोरी, लातूर निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २०/०५/२०२२ ते २२/०५/२०२२ प्रा. नवनाथ लोखंडे, हिंगोली श्री. लक्ष्मण बेल्लाळे, लातूर
महारुद्र सामाजिक संघटना धनकवडी निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २९/०५/२०२२ ते ०१/०६/२०२२ श्री. निलेश लोखंडे, पुणे श्री. नितीन कदम, रत्नागिरी
जय भवानी व्यायाम मंडळ, माधवपूर निमंत्रित स्थानिक महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०१/०६/२०२२ ते ०३/०६/२०२२ प्रा. अण्णासो गावडे, कोल्हापूर श्रीमती. संगीता मोरे, पालघर
१० सेव्हन स्टार्स क्रीडा मंडळ, डोर्लेवाडी, बारामती, पुणे निमंत्रित स्थानिक पुरुष व कुमार वजनी गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०३/०६/२०२२ ते ०५/०६/२०२२
११ वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळ, औरंगाबाद राज्यस्तरीय निमंत्रित कुमार-कुमारी गट कबड्डी स्पर्धा २९/०६/२०२२ ते ०१/०७/२०२२ प्रा. विजय पाथ्रीकर, औरंगाबाद श्री. लक्ष्मण बेल्लाळे, लातूर
१२ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी प्र. क्र. ९ व बाबुराव चांदेरे सोशल फाउंडेशन, पुणे निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १५/०७/२०२२ ते १८/०७/२०२२ श्री. मुजफर अली सय्यद, धुळे श्री. मालोजी भोसले, ठाणे
१३ अम्युचर कबड्डी असोसिएशनऑफ इंडिया व अम्युचर कबड्डी असोसिएशन हरयाणा ६९वी वरिष्ठ गट पुरुष राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा २०२२ २१/०७/२०२२ ते २४/०७/२०२२
१४ वायुकुमार विकास मंडळ  वडगाव सहानी, तालुका जुन्नर, पुणे निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १९/०८/२०२२ ते २१/०८/२०२२ श्री. सूर्यकांत ठाकूर, रायगड श्री. विक्रांत म्हात्रे, पालघर
१५ अम्युचर कबड्डी असोसिएशनऑफ इंडिया व बिहार राज्य कबड्डी असोसिएशन ४८वी कुमारी गट राष्ट्रीय अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धा २०२२ ०१/०९/२०२२ ते ०४/०९/२०२२
१६ अम्युचर कबड्डी असोसिएशनऑफ इंडिया व राष्ट्रीय क्रीडा ३६वी राष्ट्रीय क्रीडा प्रतियोगिता पुरुष/महिला २६/०९/२०२२ ते ०१/१०/२०२२
१७ शिवनेरी सेवा मंडळ, दादर, मुंबई राज्यस्तरीय महिला व्यावसायिक कबड्डी स्पर्धा ०१/१०/२०२२ ते ०६/१०/२०२२ श्री. सुधाकर घाग, मुंबई उपनगर श्री. सतीश गायकवाड, ठाणे
१८ मित्र क्रीडा मंडळ, भुईंज निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०२/१०/२०२२ ते ०४/१०/२०२२
१९ अम्युचर कबड्डी असोसिएशनऑफ इंडिया व उत्तरांचल कबड्डी असोसिएशन ४८वी कुमार गट राष्ट्रीय अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धा २०२२ १७/११/२०२२ ते २०/११/२०२२
२० नाशिक जिल्हा कबड्डी असोसिएशन, नाशिक निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष व स्थानिक महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०१/१२/२०२२ ते ०४/१२/२०२२
२१ मातोश्री दगडूभाई गट्टे प्रतिष्ठान, गंगाखेड, परभणी ४९ वी कुमार-कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा ०३/१२/२०२२ ते ०६/१२/२०२२ श्री. मनोज पाटील, ठाणे श्री. लक्षमन बेल्लाळे, लातूर
२२ कुलगुरू क्रीडा विभाग, अश्वमेध, औरंगाबाद विद्यापीठ स्तरीय कबड्डी स्पर्धा ०३/१२/२०२२ ते ०७/१२/२०२२
२३ राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, मुंबई निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०९/१२/२०२२ ते १२/१२/२०२२ श्री. मीननाथ धानजी, मुंबई शहर
२४ वसुंधरा फाऊंडेशन, हिंगोली निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १०/१२/२०२२ ते १३/१२/२०२२
२५ लातूर जिल्हा कबड्डी असोसिएशन, लातूर ३३ वी किशोर-किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा १५/१२/२०२२ ते १८/१२/२०२२ श्री. विश्वास कदम, बीड श्री. सुहास पाटील, रायगड
२६ श्री सेवागिरी महाराज देवस्थान ट्रस्ट, सातारा निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २२/१२/२०२२ ते २४/१२/२०२२
२७ अहमदनगर जिल्हा हौशी कबड्डी असोसिएशन, अहमदनगर ७०वी वरिष्ठ पुरुष व महिला गट राज्य अजिंक्यपद निवडचाचणी स्पर्धा २०२२ २७/१२/२०२२ ते ३०/१२/२०२२ श्री. मोहन गायकवाड, नाशिक श्री. अजित पाटील, कोल्हापूर
२८ अम्युचर कबड्डी असोसिएशनऑफ इंडिया व झारखंड कबड्डी असोसिएशन ३२ वी किशोर-किशोरी गट राष्ट्रीय अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धा २०२२ २७/१२/२०२२ ते ३०/१२/२०२२
२९ ६वी फेडरेशन चषक कुमार कुमारी स्पर्धा ६वी फेडरेशन चषक कुमार कुमारी स्पर्धा ०१/०१/२०२३ ते ०३/०१/२०२३
३० बंड्या मारुती सेवा मंडळ, मुंबई निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०३/०१/२०२३ ते ०७/०१/२०२३ श्री. रवींद्र देसाई, रत्नागिरी श्री. योगेश रेवाळे, मुंबई उपनगर
३१ नवयुवक क्रीडा मंडळ, सिल्लोड औरंगाबाद निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०५/०१/२०२३ ते ०७/०१/२०२३
३२ मिनी ऑलिम्पिक, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन निमंत्रित जिल्हा पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०६/०१/२०२३ ते ०८/०१/२०२३ श्री. दत्ता झिंजुर्डे, पुणे
३३ पाचगणी व्यायामशाळा, पाचगणी, सातारा निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १२/०१/२०२३ ते १५/०१/२०२३ श्री. विश्वास मोरे, मुंबई शहर श्री. संदीप पायगुडे, पुणे
३४ कै. दिनकरराव व शामराव पवार-पाटील बंधू शिक्षण, कला, क्रीडा व सांस्कृतिक संस्था, सडोली, कोल्हापूर निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १६/०१/२०२३ ते १८/०१/२०२३ श्री. सूर्यकांत ठाकूर, रायगड श्री. संतोष भोसले, रत्नागिरी
३५ कै. वसंतराव नाईक सेवाभावी संस्था दत्तवाडी ता गंगाखेड परभणी निमंत्रित महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १६/०१/२०२३ ते १९/०१/२०२३
३६ महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष व स्थानिक महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २४/०१/२०२३ ते २७/०१/२०२३
३७ साई सेवक प्रतिष्ठान, सोनाळे, भिवंडी-ठाणे निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २६/०१/२०२३ ते ३०/०१/२०२३
३८ ओम ज्ञानदीप क्रीडा मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २८/०१/२०२३ ते ३१/०१/२०२३ श्री. सुधाकर घाग, मुंबई उपनगर श्री. राजन अनभवणे, मुंबई उपनगर
३९ अण्णामहोस्तव कुळसब, पाटोदा, बीड निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०१/०२/२०२३ ते ०३/०२/२०२३
४० लिबर्टी मजदूर मंडळ, कराड, सातारा निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०४/०२/२०२३ ते ०६/०२/२०२३ श्री. रमेश म्हात्रे, रायगड श्री. सुनील कदम, कोल्हापूर
४१ जामसंडे सन्मित्र मंडळ, जामसंडे निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०६/०२/२०२३ ते ०८/०२/२०२३ श्री. प्रवीण सावंत, मुंबई उपनगर श्री. विद्याधर घाडी, मुंबई शहर
४२ स्वामी समर्थ क्रीडा मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०८/०२/२०२३ ते ११/०२/२०२३  श्री. रवींद्र देसाई, रत्नागिरी श्री. लहू आईर, मुंबई शहर
४३ यंग स्टार मित्र मंडळ, कणकवली, सिंधुदुर्ग निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १०/०२/२०२३ ते १२/०२/२०२३
४४ महाकाळेश्वर स्पोर्ट्स क्लब, जळोची, बारामती, पुणे निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ११/०२/२०२३ ते १३/०२/२०२३ श्री. सूर्यकांत ठाकूर, रायगड
४५ श्री सुवर्ण गणेश कबड्डी संघ, दिवे आगर, श्रीवर्धन, रायगड निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १४/०२/२०२३ ते १६/०२/२०२३ श्री. संजय मोकल, रायगड श्री. सचिन नाक्त्ती, मुंबई उपनगर
४६ मानवत स्पोर्ट्स अकॅडमी, मानवत, परभणी निमंत्रित महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १६/०२/२०२३ ते १८/०२/२०२३
४७ खेड तालुका कबड्डी असोसिएशन, रत्नागिरी निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष गट व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १८/०२/२०२३ ते २१/०२/२०२३ श्री. रामचंद्र जाधव, मुंबई शहर श्री. दाजी राजगुरू, रत्नागिरी
४८ शिवनेरी क्रीडा मंडळ, भूम, उस्मानाबाद निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १९/०२/२०२३ ते २१/०२/२०२३
४९ आई कालिका क्रीडा मंडळ, मिरजोळे, रत्नागिरी निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २४/०२/२०२३ ते २६/०२/२०२३ श्री. मार्टिन अल्मिडा, सिंधुदुर्ग श्री. महेंद्र हळदणकर, मुंबई शहर
५० बाळ सम्राट मंडळ, भुईंज, सातारा निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०३/०३/२०२३ ते ०५//०३/२०२३
५१ महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशन व जळगाव जिल्हा कबड्डी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने निमंत्रित जिल्हे कबड्डी स्पर्धा २०२३  छत्रपती शिवाजी महाराज चषक महाराष्ट्र राज्य मर्यादित निमंत्रित जिल्हे कबड्डी स्पर्धा २०२३ ११/०३/२०२३ ते १४/०३/२०२३
५२ अम्युचर कबड्डी असोसिएशनऑफ इंडिया व अम्युचर कबड्डी असोसिएशन हरयाणा ६९वी वरिष्ठ गट महिला राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा २०२३ २३/०३/२०२३ ते २६/०३/२०२३
५३ घोडगिरी व्यायाम (तालीम) व शिक्षण प्रसारक मंडळ, शिरोली, कोल्हापूर निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २४/०३/२०२३ ते २६/०३/२०२३
५४ क्रांती ज्योत महिला प्रतिष्ठान सिंहगड रोड, पुणे निमंत्रित जिल्हा निहायक पुरुष गट ( २३ वर्षा खालील) कबड्डी स्पर्धा ३०/०३/२०२३ ते ०५/०५/२०२३