महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन खेळाडू नोंदणी केलेले संघ

पुरुष विभाग 

महिला विभाग

गोल्फादेवी सेवा मंडळ, मुंबई शहर मुंबई शहर शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर मुंबई शहर
विजय क्लब, मुंबई शहर मुंबई शहर अमर हिंद मंडळ, मुंबई शहर मुंबई शहर
गुडमॉर्निंग स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर मुंबई शहर मुंबई पोलीस महिला जिमखाना, मुंबई शहर मुंबई शहर
बंड्या मारुती सेवा मंडळ, मुंबई शहर मुंबई शहर विश्वशांती क्रीडा मंडळ, मुंबई शहर मुंबई शहर
लायन स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर मुंबई शहर गोल्फादेवी प्रतिष्ठान महिला संघ, मुंबई शहर मुंबई शहर
अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर मुंबई शहर श्री स्वामी समर्थ क्रीडा मंडळ, मुंबई शहर मुंबई शहर
ओम पिंपळेश्वर क्रीडा मंडळ, मुंबई शहर मुंबई शहर डॉ. शिरोडकर स्पोर्ट्स क्लब, परेल मुंबई शहर
सिद्धी प्रभा फाउंडेशन, मुंबई शहर मुंबई शहर जिजामाता महिला संघ, मुंबई शहर मुंबई शहर
जय भारत क्रीडा मंडळ, मुंबई शहर मुंबई शहर माउली प्रतिष्ठान, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर
१० जय दत्तगुरु क्रीडा मंडळ, मुंबई शहर मुंबई शहर १० स्वराज्य स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर
११ अमर क्रीडा मंडळ, मुंबई शहर मुंबई शहर ११ विशाल स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर
१२ नवोदित संघ, मुंबई शहर मुंबई शहर १२ ओम नवमहाराष्ट्र मंडळ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर
१३ विजय नवनाथ मंडळ, मुंबई शहर मुंबई शहर १३ महात्मा गांधी स्पोर्ट्स अकॅडमी, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर
१४ अशोक क्रीडा मंडळ, मुंबई शहर मुंबई शहर १४ संघर्ष क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर
१५ स्वस्तिक क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर १५ स्वराज्य स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर
१६ जॉली क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर १६ नवशक्ती स्पोर्ट्स अकॅडमी, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर
१७ केदारनाथ क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर १७ राजमाता जिजाऊ संघ, पुणे पुणे
१८ उत्कर्ष क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर १८ धर्मवीर संघ, पुणे पुणे
१९ मुलुंड क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर १९ डॉ. पतंगराव कदम कबड्डी संघ, पुणे पुणे
२० अमर ज्योत क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर २० प्रकाश तात्या बालवाडकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन, पुणे पुणे
२१ ओवळी क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर २१ एम एच स्पोर्ट्स, पुणे पुणे
२२ सत्यम सेवा संघ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर २२ जागृती प्रतिष्ठान, पुणे पुणे
२३ अंबिका सेवा मंडळ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर २३ राजा छत्रपती संस्था, पुणे पुणे
२४ जागर क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर मुंबई उपनगर २४ शिव ओम स्पोर्ट्स क्लब, पुणे पुणे
२५ ओम कब्बडी संघ, ठाणे ठाणे २५ सुवर्ण युग कबड्डी संघ, पुणे पुणे
२६ शिव शंकर क्रीडा मंडळ, ठाणे ठाणे २६ स्पोर्ट्स अकॅडमि, पुणे पुणे
२७ श्री विठ्ठल क्रीडा मंडळ, ठाणे ठाणे २७ ज्ञानशक्ती युवा संस्था, ठाणे ठाणे
२८ जय बजरंग क्रीडा मंडळ, ठाणे ठाणे २८ होतकरू क्रीडा मंडळ, ठाणे ठाणे
२९ मोरया क्रीडा मंडळ, ठाणे ठाणे २९ राजश्री छत्रपती शाहू महाराज, ठाणे ठाणे
३० उजाला क्रीडा मंडळ, ठाणे ठाणे ३० ज्ञानशक्ती युवा संस्था, ठाणे ठाणे
३१ श्री मावळी मंडळ, ठाणे ठाणे ३१ अनिकेत स्पोर्ट्स क्लब, रत्नागिरी रत्नागिरी
३२ श्री हनुमान सेवा, ठाणे ठाणे ३२ स्वराज्य स्पोर्ट्स अकॅडमी, रत्नागिरी रत्नागिरी
३३ हुतात्मा शांताराम, ठाणे ठाणे ३३ मातोश्री क्रीडा मंडळ, सांगली सांगली
३४ विजय स्पोर्ट्स, ठाणे ठाणे ३४ सिद्धेश्वर व्यायाम मंडळ, सांगली सांगली
३५ स्व. आकाश क्रीडा मंडळ, ठाणे ठाणे ३५ शिवशक्ती स्पोर्ट्स क्लब, धुळे धुळे
३६ श्री समर्थ क्रीडा मंडळ, ठाणे ठाणे रचना स्पोर्ट्स क्लब, नाशिक नाशिक
३७ विवेक स्मृती क्रीडा मंडळ, ठाणे ठाणे जय हनुमान क्रीडा मंडळ, कोल्हापूर कोल्हापूर
३८ राकेश भाऊ घुले कबड्डी संघ, पुणे पुणे जिजाऊ स्पोर्ट्स क्लब, कोहापूर कोल्हापूर
३९ साई स्पोर्ट्स अकॅडमी, पुणे पुणे कुर्लाई क्रीडा मंडळ, सफाळे पालघर
४० बाबुराव चांदेरे सोशल फाउंडेशन, पुणे पुणे ऋषी वाल्मिकी क्रीडा मंडळ, नायगाव पालघर
४१ चेतक स्पोर्ट्स, पुणे पुणे कर्नाळा स्पोर्ट्स क्लब, रायगड रायगड
अतुलदादा बेनके स्पोर्ट्स क्लब, पुणे पुणे जय हनुमान क्रीडा मंडळ, सातारा सातारा
महाराणा प्रताप, पुणे पुणे धर्मवीर संघ, नंदुरबार नंदुरबार
ओम साई कबड्डी संघ, पुणे पुणे
सरस्वती क्रीडा संस्था, पुणे पुणे
मिडलाईन स्पोर्ट्स क्लब, रायगड रायगड
टी बी एम स्पोर्ट्स, रायगड रायगड
दसपट्टी क्रीडा मंडळ, रत्नागिरी रत्नागिरी
वाघजाई क्रीडा मंडळ, रत्नागिरी रत्नागिरी
जयहिंद क्रीडा मंडळ, धुळे  धुळे
एन टी पी एस, नंदुरबार नंदुरबार
बी सी फाउंडेशन, नांदेड नांदेड
शिवाजी व्यायाम मंडळ, सांगली सांगली
समर्थ व्यायाम मंडळ, सांगली सांगली
जय मातृभूमी व्यायाम मंडळ, सांगली सांगली
इस्लामपूर व्यायाम मंडळ, सांगली सांगली
शाहू क्रीडा मंडळ, कोल्हापूर कोल्हापूर
छावा क्रीडा मंडळ, कोल्हापूर कोल्हापूर
जय हनुमान क्रीडा मंडळ, कोल्हापूर कोल्हापूर
मावळा स्पोर्ट्स क्लब, कोल्हापूर कोल्हापूर
नवभारत क्रीडा मंडळ, कोल्हापूर कोल्हापूर
शिव शाहू क्रीडा मंडळ, कोल्हापूर कोल्हापूर
शिवमुद्रा क्रीडा मंडळ, कोल्हापूर कोल्हापूर
रणवीर क्रीडा मंडळ, अहमदनगर अहमदनगर
श्री साई स्पोर्ट्स क्लब, नाशिक नाशिक
शारदा अकॅडमी, बीड बीड
इच्छाशक्ती क्रीडा मंडळ, पालघर पालघर

व्यावसायिक पुरुष विभाग

व्यावसायिक महिला विभाग

महिंद्रा अँड महिंदा, मुंबई शहर मुंबई शहर ठाणे महानगर पालिका, ठाणे ठाणे
इन्शुरकोट (युवा पलटण), मुंबई शहर मुंबई शहर मुंबई महानगर पालिका, मुंबई शहर मुंबई शहर
मुंबई महानगर पालिका, मुंबई शहर मुंबई शहर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शहर मुंबई शहर
ठाणे महानगर पालिका, ठाणे ठाणे
बँक ऑफ बरोडा, मुंबई शहर मुंबई शहर
भारत पेट्रोलियम, मुंबई शहर मुंबई शहर
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शहर मुंबई शहर
न्यू इंडिया इन्शुरन्स, मुंबई शहर मुंबई शहर
पिंपरी चिंचवड चॅलेंजर्स, पुणे पुणे
१० आयकर, पुणे पुणे
११ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई शहर मुंबई शहर
१२ कृषी व बाजार समिती, पुणे पुणे
१३ मुंबई बंदर, मुंबई शहर मुंबई शहर