क्र.
 
आयोजकांचे नाव
 
स्पर्धेचा प्रकार
 
कालावधी
 
निरीक्षक
 
पंचप्रमुख
 
पुरुष गट

महिला गट

विजयी संघ उप विजयी संघ विजयी संघ उप विजयी संघ
दसपट्टी विभाग क्रीडा मंडळ, मुंबई – चिपळूण, रत्नागिरी राज्यस्तरीय व्यावसायिक पुरुष कबड्डी स्पर्धा २०२३ ०३/०४/२०२३ ते ०६/०४/२०२३ श्री. प्रतापराव शिंदे, मुंबई उपनगर श्री. राजेंद्र अनुभवणे, मुंबई उपनगर बी पी सी एल, मुंबई शहर आय एस पी एल, मुंबई शहर
जिजाऊ महोत्सव २०२३, पालघर निमंत्रित व्यावसायिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १४/०४/२०२३ ते १६/०४/२०२३ श्री. सदानंद माजलकर, मुंबई उपनगर श्री. सुरेश जोशी, ठाणे आय एस पी एल, मुंबई शहर बी पी सी एल, मुंबई शहर
श्री मावळी मंडळ, ठाणे निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १७/०४/२०२३ ते २१/०४/२०२३ श्री. सुरेश तरे, ठाणे श्री. अविनाश मोरे, मुंबई शहर
श्रीमान योगी प्रतिष्ठान, ओम साई क्रीडा मंडळ, विक्रोळी राज्यस्तरीय स्थानिक महिला व व्यावसायिक पुरुष कबड्डी स्पर्धा २०२३ २०/०४/२०२३ ते २३/०४/२०२३ श्री. दत्ता झिंजुर्डे, पुणे श्री. सूर्यकांत कदम, मुंबई शहर
बजरंग क्रीडा मंडळ, मुंबई निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २७/०४/२०२३ ते ३०/०४/२०२३ श्री. शरद कालंगण, मुंबई शहर श्री. समीर खेडेकर, ठाणे स्वस्तिक क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर
युवा प्रतिष्ठान, विरार, पालघर राज्यस्तरीय स्थानिक पुरुष गट कबड्डी स्पर्धा ०४/०५/२०२३ ते ०७/०५/२०२३ गुड मॉर्निंग स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर
छत्रपती क्रीडा मंडळ, छत्रपती संभाजी नगर राज्यस्तरीय स्थानिक पुरुष गट कबड्डी स्पर्धा २७/०५/२०२३ ते २८/०५/२०२३
सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगर पालिका, सांगली निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०१/०६/२०२३ ते ०४/०६/२०२३ श्री. अजित पाटील, कोल्हापूर श्री. मालोजी भोसले, ठाणे स्वस्तिक क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर बाबुराव चांदेरे सो. फॉउंडेशन, पुणे शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर राजमाता जिजाऊ संघ, पुणे
सतेज संघ बाणेर, पुणे निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा १८/०७/२०२३ ते २३/०७/२०२३ श्री. सुधाकर घाग, मुंबई उपनगर श्री. राजेंद्र अनुभवणे, मुंबई उपनगर बाबुराव चांदेरे सो. फॉउंडेशन, नांदेड एन. टी. पी.एस. नवापूर, नंदुरबार राजमाता जिजाऊ संघ, पुणे शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर
१० ओम श्री शिव साई मित्र मंडळ आयोजीत पुरुष गट राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा २०२३ निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २५/०८/२०२३ ते २७/०८/२०२३ श्री. मार्टिन अल्मेडा, सिंधुदुर्ग श्री. नितीन कदम, रत्नागिरी
११ मित्र क्रीडा मंडळ आयोजीत राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा २०२३ निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २१/१०/२०२३ ते २३/१०/२०२३
१२ ३७वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २०२३ गोवा ३७वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा २०२३ गोवा ०४/११/२०२३ ते ०८/११/२०२३
१३ क्रीडा भरती, सोलापूर आयोजित राज्य स्तरीय स्थानिक महिला कबड्डी स्पर्धा २०२३ राज्यस्तरीय स्थानिक महिला गट कबड्डी स्पर्धा २५/११/२०२३ ते २७/११/२०२३
१४ आनंदवन क्रीडा भारती, गंगाखेड, परभणी आयोजित राज्यस्तरीय स्थानिक महिला गट कबड्डी स्पर्धा २०२३ राज्यस्तरीय स्थानिक महिला गट कबड्डी स्पर्धा २६/११/२०२३ ते २८/१२/२०२३
१५ श्री विठ्ठल क्रीडा मंडळ व प्रशांत जाधवर फौंडेशन ठाणे आणि ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन आयोजित ५०वी कुमार कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२३ ५०वी कुमार कुमारी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२३ ०१/१२/२०२३ ते ०५/१२/२०२३ श्री. रवींद्र देसाई, रत्नागिरी श्री. संदीप पायगुडे, पुणे मुंबई उपनगर पश्चिम विभाग पुणे जिल्हा पिंपरी चिंचवड पुणे जिल्हा पिंपरी चिंचवड पुणे जिल्हा ग्रामीण
१६ वसुंधरा फाउंडेशन, कळमनुरी हिंगोली राज्यस्तरीय  स्थानिक पुरुष गट कबड्डी स्पर्धा २०२३ १५/१२/२०२३ ते १७/१२/२०२३ श्री. मालोजी भोसले, ठाणे श्री. लक्ष्मण बेल्लाळे, लातूर सतेज संघ, पुणे शहर बाबुराव चांदेरे सोशल फॉउंडेशन, पुणे ग्रामीण
१७ मुक्ताई प्रतिष्ठान देगलूर नांदेड राज्यस्तरीय  स्थानिक कुमार गट कबड्डी स्पर्धा २०२३ २३/१२/२०२३ ते २५/१२/२०२३ स्पर्धा रद्द झाली.
१८ पाचगणी व्यायाम मंडळ, पाचगणी, सातारा राज्यस्तरीय स्थानिक महिला व व्यावसायिक पुरुष कबड्डी स्पर्धा २०२४ ०४/०१/२०२४ ते ०७/०१/२०२४ श्री. सूर्यकांत ठाकूर, रायगड श्री. सूर्यकांत कदम, मुंबई शहर ठाणे म. न. पा., ठाणे बँक ऑफ बडोदा, मुंबई शहर राजमाता जिजाऊ संघ, पुणे प्रकाश तात्या बालवाडकर कबड्डी संघ, पुणे
१९ कराड तालुका साखर कामगार संघ रेढरे बुद्रुक, कराड सातारा राज्यस्तरीय  स्थानिक पुरुष गट कबड्डी स्पर्धा २०२४ ०७/०१/२०२४ ते ०९/०१/२०२४
२० प. पू. श्री. सेवागिरी महाराज देवस्थान ट्रस्ट, मु. पो. पुसेगाव, ता. खटाव, सातारा राज्यस्तरीय  स्थानिक पुरुष गट कबड्डी स्पर्धा २०२४ ११/०१/२०२४ ते १३/०१/२०२४ श्री. शशिकांत यादव, सातारा श्री. आलम मुजावर, सांगली बाबुराव चांदेरे सोशल फॉउंडेशन, पुणे ग्रामीण श्री. विठ्ठल क्रीडा मंडळ, ठाणे शहर
२१ अमर भारत क्रीडा मंडळ, टाळसुरे, रत्नागिरी राज्यस्तरीय  स्थानिक पुरुष गट कबड्डी स्पर्धा २०२४ १२/०१/२०२४ ते १५/०१/२०२४ श्री. नितीन बांद्रे, रत्नागिरी श्री. राजेंद्र जाधव, रत्नागिरी बाबुराव चांदेरे सोशल फॉउंडेशन, पुणे ग्रामीण मिडलाईन अकॅडेमि, रायगड
२२ अमर हिंद मंडळ, दादर, मुंबई राज्यस्तरीय  स्थानिक पुरुष गट कबड्डी स्पर्धा २०२४ १७/०१/२०२४ ते २१/०१/२०२४ श्री. शरद कालांगण, मुंबई शहर श्री. नरेंद्र लाड, मुंबई उपनगर बाबुराव चांदेरे सोशल फॉउंडेशन, पुणे ग्रामीण लायन स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर
२३ पुणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन आयोजित ३४वी किशोर- किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२४ ३४वी किशोर- किशोरी गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धा २०२४ २४/०१/२०२४ ते २८/०१/२०२४ श्री.राजेश ढमढेरे, पुणे श्री.अजित पाटील, कोल्हापूर पिंपरी चिंचवड पुणे नंदुरबार जालना नाशिक शहर
२४ तेलंगाना कबड्डी असोसिएशन, हैद्राबाद ४९वी कुमार कुमारी राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा २०२४ ०१/०२/२०२४ ते ०४/०२/२०२४
२५ महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई औद्योगिक व व्यावसायिक कामगारांसाठी २७वी राज्यस्तरीय व महिलांसाठी २२वी खुली कबड्डी स्पर्धा ०२/०२/२०२४ ते ०५/०२/२०२४
२६ जय महाराष्ट्र माथाडी आणि कामगार सेना ठाणे निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०४/०२/२०२४ ते ०९/०२/२०२४ श्री.शशिकांत राऊत, मुंबई श्री.सदानंद मांजलकर, मुंबई उपनगर चेतक स्पोर्ट्स क्लब, पुणे अंकुर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर डॉ. शिरोडकर स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई शहर
२७ लिबर्टी मजदूर संघ, कराड, सातारा राज्यस्तरीय स्थानिक महिला व व्यावसायिक पुरुष कबड्डी स्पर्धा २०२४ ०७/०२/२०२४ ते ०९/०२/२०२४ श्री.मनोज जाधव, सातारा श्री.रुपेश जाधव, कोल्हापूर संत सोपान काका बँक, पुणे मुंबई महानगर पालिका, मुंबई शहर राजमाता जिजाऊ संघ, पुणे शिवशक्ती महिला संघ, मुंबई शहर
२८ केदारनाथ सार्वजनिक वाचनालय आणि सामाजिक संस्था वडगाव बुद्रुक ता हवेली पुणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन आयोजित ७१वी पुरुष / महिला गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२४ ७१वी पुरुष / महिला गट राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी स्पर्धा २०२४ १९/०२/२०२४ ते २३/०२/२०२४ काही कालावधी करिता स्थागित करण्यात आली आहे
२९ महर्षी वाल्मिक क्रीडा व शिक्षण प्रसारक संस्था, जळगाव निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २०२४ २१/०२/२०२४ ते २३/०२/२०२४
३० महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशन व ठाणे जिल्हा कबड्डी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने निमंत्रित जिल्हे कबड्डी स्पर्धा २०२४ छत्रपती शिवाजी महाराज चषक महाराष्ट्र राज्य मर्यादित निमंत्रित जिल्हे कबड्डी स्पर्धा २०२४ २४/०२/२०२४ ते २८/०२/२०२४ श्री.मनोज पाटील, ठाणे श्री.सूर्यकांत देसाई, मुंबई शहर मुंबई शहर पुणे मुंबई उपनगर मुंबई शहर
३१ नितीन नंदकुमार सावंत युवा प्रतिष्ठान, कर्जत, रायगड निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २०२४ ०१/०३/२०२४ ते ०३/०३/२०२४ श्री. संजय मोकल, रायगड श्री. योगेश यादव, पुणे बाबुराव चांदेरे सोशल फॉउंडेशन, पुणे ग्रामीण मिडलाईन अकॅडेमि, रायगड
३२ स्वामी समर्थ क्रीडा मंडळ, मुंबई शहर राज्यस्तरीय व्यावसायिक पुरुष कबड्डी स्पर्धा २०२४ ०५/०३/२०२४ ते ०९/०३/२०२४ श्री.सदानंद मांजलकर, मुंबई उपनगर श्री.महेंद्र हळदणकर, मुंबई शहर बी पी सी एल, मुंबई शहर ठाणे महानगर पालिका ठाणे
३३ क्रांती ज्योत महिला प्रतिष्टान युवा लीग २०२४ पुरुष गट
३४ भैरवनाथ क्रीडा मंडळ, तावशी, इंदापूर, पुणे निमंत्रित स्थानिक पुरुष गट राज्यस्तरीय स्पर्धा २०२४ १२/०३/२०२४ ते १४/०३/२०२४
३५ आई कालिका क्रीडा मंडळ, मिरजोळे, रत्नागिरी राज्यस्तरीय  स्थानिक पुरुष गट कबड्डी स्पर्धा २०२४ १४/०३/२०२४ ते १६/०३/२०२४ श्रीमती नेत्रा राज्याध्यक्ष, रत्नागिरी श्री.राजेंद्र जाधव, रत्नागिरी मिडलाईन अकॅडेमि, रायगड विजय क्लब, मुंबई शहर
३६ यंगस्टार मित्र मंडळ, कणकवली, सिंधुदुर्ग राज्यस्तरीय  स्थानिक पुरुष गट कबड्डी स्पर्धा २०२४ १५/०३/२०२४ ते १७/०३/२०२४ श्री.रवींद्र वासूरकर, रत्नागिरी श्री.राजेंद्र अनुभवणे, मुंबई उपनगर शिवमुद्रा कौलव, कोल्हापूर ज्वाली क्रीडा मंडळ, मुंबई उपनगर
३७ अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या मान्यतेने बिहार कबड्डी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३३वी किशोर गट राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा २०२४ १६/०३/२०२४ ते १९/०३/२०२४
३८ अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या मान्यतेने महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशन व अहमदनगर हौशी जिल्हा संघाना यांच्या संयुक्त विद्यमाने ७०वी वरिष्ठ गट पुरुष राष्ट्रीय अजिंक्यपद कबड्डी स्पर्धा २१/०३/२०२४ ते २४/०३/२०२४
३९ अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या मान्यतेने बिहार कबड्डी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३३वी किशोरी गट राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा २०२४ ३१/०३/२०२४ ते ०३/०४/२०२४
४० श्री मावळी मंडळ, ठाणे ७३वी निमंत्रित स्थानिक पुरुष व महिला गट राज्यस्तरीय स्पर्धा ०५/०५/२०२४ ते ०९/०५/२०२४