शंकरराव उर्फ बुवा साळवी

 

 

प्रभादेवीचे साळवी बंधू. डावीकडून वसंत साळवी, दत्ताजी साळवी, शंकरराव उर्फ बुवा साळवी, राजाराम साळवी आणि विठ्ठल साळवी.

कबड्डी महर्षी बुवा साळवी यांचे आसुर्डे येथील जुने घर

कबड्डी महर्षी बुवा साळवी यांचे आसुर्डे येथील नवीन घर